Driftsstatus

Års aflæsning

Vi aflæser Vandmåler d.30/9 til 8/10-2019 

OPGRADERING AF VANDVÆRKET

Vandværket er i gang med at opgradere vandiltningssystemet. Det er et længerevarende projekt der kommer til at tage 10 uger. I perioden vil vandværket få leveret vand fra Asnæs Vandværk, hvorfor man skal forvente at vandet midlertidigt kan ændre smag eller hårdhed.

Driftsleder Frank Reher

Ved forstyrrelser af vandforsyningen 

kontakt driftslederen på telefon 21725000

 

 

Nyttig info


Vandets hårdhed er 19 dH.

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Læs mere om spareråd her


 

Velkommen til Høve Strands Vandværk

Høve Strands Vandværk forsyner 1975 forbrugere med rent drikkevand

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer i Jyderup skov. Vandværket udpumper ca. 68.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.